skip to Main Content

Hoş Geldiniz

Dönüşüm Grup olarak; firma ve kurumlara çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm ihtiyaçlarınızı en kaliteli ve makul çözümler üretebilmek amacıyla 2011 yılında hizmete başladık. Ekiplerimiz alanında uzmanlaşmış, tecrübeli ve tüm dürüstlüğümüz ile onlarca firmalara yıllardır hizmet vermekteyiz. Firmamızı daha yakından tanımak için lütfen bize ulaşın.

Bize Ulaşın

Email: donusum@donusumisg.com
Tel: 0850 724 3676
Fax: 0 312 473 23 04
Adres: Çankaya / ANKARA

Dönüşüm Grup

7. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi

Adana 18-20 Nisan tarihlerinde yapılacak 7. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresine hazırlanıyor.

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Adana Şubesi Koordinatörlüğünde düzenlenen 7. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi 18-20 Nisan tarihleri arasında Adana’da yapılacak.

MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Atıcı, 2001 yılından beri Ulusal İşçi Sağlığı ve İşGüvenliği Kongresi’ni Adana’da düzenlediklerini bu yılda 7.sini gerçekleştireceklerini ifade etti. Kongre hakkında bilgi veren MMO Adana Şube Başkanı Atıcı, “Kongrede yer alacak, 35 Sözlü Bildiri, 55 Poster Bildiri, 1 Açılış Paneli, 12 Özel Oturum İle Toplam 25 Oturumda, amacımız; emekten, halktan yana bir meslek örgütü olmanın bilinci ve sorumluluğuyla bu ekonomik ve toplumsal sorunu her boyutuyla bir kez daha tartıştırıp ortaya çıkan çözümleri kamuoyunun ve ilgili yetkililerin bilgisine sunmak görevini yerine getirmektir.” dedi.

Türkiye’de işçi sağlığı ve güvenliğinin maliyet unsuru olarak görüldüğünü, bu yüzden de iş kazalarının arttığına dikkat çeken Atıcı, şöyle konuştu:

“Ülkemizin sanayileşme kalkınma politikalarında ucuz işgücüne dayalı ve katma değeri düşük, emek yoğun, kaynak yoğun süreçlere dayanan, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin maalesef bir maliyet unsuru olarak görüldüğü ve bu yüzden iş kazalarının giderek arttığı, bir sanayileşme modelinden vazgeçilmelidir. Araştırma geliştirmeye kaynak ayıran, katma değeri, artı değeri yüksek ürünlere yönelen bir sanayileşme modeli, gelişkin bir sanayi toplumunu, refah devletini, demokrasisi daha güçlü bir ülkeyi ve insanına çalışanına değer veren bir toplumu beraberinde getirecektir. Bağımsızlık, sanayileşme, demokratikleşme, refah toplumu birbirinden ayrılamaz. İşçi Sağlığıve İş Güvenliği konusu tüm dünyada önemli bir problem olarak karşımıza çıkan, bütün çalışanları ilgilendiren, çalışma yaşamının en temel unsurlarından biridir.

Sağlık ve güvenlik, sosyal gelişmenin en temel öğelerindendir. Hiçbir şey insan hayatından daha değerli değildir. Sağlıklı ve güvenli ortamda çalışma hakkı en temel insan haklarından biridir. Çalışma yaşamında yer alan çalışanların sağlıklarının korunması, güvenliklerinin sağlanması için yapılan çalışmalara işçi sağlığı, iş güvenliği diyoruz. Ancak bugün Dünya ve Ülkemizde bu kavramın içeriğinin doldurulamadığını, görüyoruz.

ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞI KORUNMALI

İşçi sağlığı ve iş güvenliğinde temel amaç; çalışma yaşamında çalışanların sağlığına zarar verebilecek hususların önceden belirlenerek gereken önlemlerin alınması, iş kazası geçirmeden, meslek hastalıklarına yakalanmadan, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarının sağlanması, çalışanların ruhsal ve bedensel sağlıklarının korunmasıdır.

Bilim, teknoloji ve sanayileşme toplumsal gelişim ve değişimin temel dinamikleridir. Bilim teknolojiyi, teknoloji ise katma değeri, artıdeğeri yüksek sanayileşmeyi geliştirerek, refah toplumunu ve ülke demokrasisinin düzeyini yükseltir.

 

Ülkemizdeki yaygın kanının aksine, sanayileşme ve kalkınmanın bedeli; iş kazalarından ve meslek hastalıklarından gereği gibi korunamayan, işsiz kalma ve işini kaybetme korkusu yaşayan, örgütlenmeleri engellenen, sosyal güvenliğinden endişe duyan bir çalışan kesim yaratmak değildir. İnsanın refahı, mutluluğu, sağlığı ve güvenliğinden ödün veren bir sanayileşme ve kalkınma anlayışı benimsenemez.”

BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesin 23. Maddesinde “Herkesin, kendi özgür seçimiyle belirlediği bir işyerinde, adil ve elverişli çalışma koşullarında çalışma hakkı vardır”ifadesini anımsatan MMO Adana Şube Başkanı Hüseyin Atıcı, iş kazalarından yüzde 98, meslek hastalıklarının tamamının önlenebilir olduğuna dikkat çekti ve açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“İSG çalışmalarının amacı, “Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, çalışanları sağlık ve güvenlik risklerine karşıkorumak, üretimin devamlılığını sağlamak ve verimi artırmak” , Temelİlkesi ise: “Hiç kimse zarar görmemeli, mal ve eşya hasara uğramamalıdır” şeklinde özetlenebilir.

MESLEK HASTALIKLARI ÖLÜMLERİ

ILO rakamlarına göre: Dünya’ da 1,2 milyarı kadın olmak üzere 3 milyar civarında bir işgücü bulunmaktadır. Dünya’da her 15 saniyede bir işçi, her gün yaklaşık 6 bin işçi iş kazaları veya meslek hastalıklarınedeniyle hayatını kaybetmektedir. Dünyada her yıl yaklaşık olarak 360 bin kişi iş kazası, 1milyon 950 bin kişi ise meslek hastalıklarından dolayı yaşamınıyitirmektedir.

YILDA 2 MİLYON S AAT İŞ KAYBI

SGK verilerine göre; Türkiye’de günde; yaklaşık 200 işkazası olmakta, iş kazaları sonucu, 4-5 kişi hayatını kaybetmekte, 6 kişi ise iş göremez hale gelmektedir. Çalışma yaşamında 2 milyon iş günü kaybı yaşanmaktadır. Ülkemiz iş kazalarında Avrupa ve Dünya’ da ilk sıralarda; ölümlü iş kazalarında ise Avrupa’da birinci, Dünya’da üçüncü sırada yer almaktadır. Toplam 23 milyon kişilik bir istihdama sahip olduğumuz ve sadece 9 milyon kişinin yani çalışanların sadece %40 ının sigortalı ve kayıt altında olduğu düşünülürse ülkemiz için bu rakamların çok daha dramatik olduğunu da tespit etmek gerekir. İş kazalarının önemli bir bölümünün kayda alınmadığı gerçekliği bir yana, meslek hastalıkları ise hemen hemen hiç kayda alınmamaktadır.

İŞ KAZALARI ÖNLENEBİLİR

Yapılan araştırmalara göre iş kazalarının %98’ i, meslek hastalıklarının %100’ ü önlenebilir iken; üzülerek belirtmek gerekir ki ülkemizin bu kanayan yarası ya çok sayıda insanımızı kaybettiğimiz büyük kazalarda, ya da Tuzla tersaneleri gibi sürekli olarak iş kazalarının yaşandığıbölgelerle ilgili haberlerle gündeme taşınıyor. “

BAKAN ÇELİK DAVET EDİLDİ

Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisinde 18-20 Nisan 2013 tarihlerinde gerçekleştirilecek 7. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik , Vali Hüseyin Avni Coş, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, İLO Türkiye Temsilcisi Ümit Efendioğlu ve MMO Başkanı Ali Ekber Çakar’ın katılarak birer konuşma yapmaları bekleniyor.

 

This Post Has 0 Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back To Top