skip to Main Content

Hoş Geldiniz

Dönüşüm Grup olarak; firma ve kurumlara çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm ihtiyaçlarınızı en kaliteli ve makul çözümler üretebilmek amacıyla 2011 yılında hizmete başladık. Ekiplerimiz alanında uzmanlaşmış, tecrübeli ve tüm dürüstlüğümüz ile onlarca firmalara yıllardır hizmet vermekteyiz. Firmamızı daha yakından tanımak için lütfen bize ulaşın.

Bize Ulaşın

Email: donusum@donusumisg.com
Tel: 0850 724 3676
Fax: 0 312 473 23 04
Adres: Çankaya / ANKARA

Dönüşüm Grup

İş sağlığı kanunundaki tedbirleri almayan kurumlara ceza

İş sağlığı kanunundaki tedbirleri almayan kurumlara cezaİş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu geçen yıl kabul edilmişti. Kanunun çok az maddesi aynı gün yürürlüğe girdi. Kalan bazı maddeleri 1 Ocak 2013, bazıları da 2013 ve 2014’ten Haziran ayında yürürlüğe girecek.

Ancak tüm kamu kurumlarının şu hususa dikkat etmesi gerekiyor. Şuan itibariyle, 50’den fazla personel çalıştıran kurumlar yönünden, tüm maddeler yürürlükte ve gerekli düzenlemeyi yapamayan kamu kurumları cezalarla karşı karşıya kalacaktır.

Aşağıda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının geçtiğimiz günlerde, ilçe müdürlükleri dahil olmak üzere tüm birimlere gönderdiği yazı bulunmaktadır. Bakanlık, kanunun bir çok maddesinin yürürlüğe girdiğini belirterek gerekli tedbirlerin alınmasını istemektedir.

İŞTE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ TÜM BİRİMLERE GÖNDERDİĞİ YAZI

Bilindiği üzere 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanuna bağlı olarak, “İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği”, “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği” “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” 29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazetede, “İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik” 18.01.2013 tarihli ve 28532 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Söz konusu Kanun, bazı istisnalar dışında kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dahil olmak üzere tüm (memur, işçi, sözleşmeli personel) çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanacaktır. Ayrıca; Kanunun bazı maddeleri yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olup, bazı maddeleri ise ilerilci tarihlerde yürürlüğe girecektir. (Madde-38)

Bu itibarla, işyerlerimizde;

1) İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik biriminde görev alacak işyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve diğer sağlık personeli çalıştınlmalıdır. İş Güvenliği Uzmanı için öncelikle aranan şartlara uygun personel var ise bunların açılacak kurslara gönderilerek sertifika almaları sağlanmalı, yok ise Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden (OSGB) hizmet alım yöntemiyle, bu hizmetler satın alınmalıdır. (Madde-8/Madde~30)

2) İşyerinin tehlike sınıfı (A,B, C) belirlenmelidir.(Madde-9)

3) İşyerleri için risk değerlendirmesi yapılmalıdır.(Madde-lO)

4) İşyerleri için acil eylem planı yapılmalıdır.(Madde-11)

5) İş sağlığı ve güvenliği kayıtları onaylı defterde tutularak, iş kazası ve meslek hastalıklarının da onaylı defterde kayıt altına alınması sağlanmalıdır.(Madde-14)

6) Çalışanlara ilkyardım île yangın eğitimi ve sertifikası verilmeIidir.(Madde-16)

7) İşyerlerinde tüm çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmelidir. (Madde~17

8) Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanlara mesleki eğitim verilmeli, mesleki eğitim aldığına dair belgesi olmayanlar bu tür işlerde çalıştırılmamalıdır.(Madde-17)

9) Çalışan Temsilcisi atama veya seçimle belirlenmelidir,(Madde-20)

10) 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve 6 aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde “İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu” oluşturulmalıdır.(Madde-22)

11) İş güvenliği malzemeleri temin edilmeli ve kullandırılmalıdır.

12) Kazan, basınçlı kaplar, elektrikli aletler ve jeneratörlerin kontrol edildikleri belgelendirilmeli, ortam ölçümleri yaptırılmalıdır,

Yukarıda bahsedilen hususlardan, eğitim konusunda Bakanlığımız Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı; araç, gereç ve yer temini gibi bir takım fiziki tedbirlerin alınması konusunda Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı; personel görevlendirilmesi konusunda Personel Genel Müdürlüğü; hizmet alımları ve diğer masraflarla ilgili konularda da Strateji Geliştirme Başkanlığı ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi, Kanun maddelerinin ve buna bağlı olarak yayımlanan yönetmeliklerin ayrıntılı olarak incelenerek, işyerlerimizin idari para cezalarına maruz kalmaması açısından, yukarıda belirtilen hususların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıma ilgili birimleri île görüşülerek, öncelik sırasına göre yerine getirilmesini rica ederim.

Kaynak: Star Gazete

This Post Has 0 Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back To Top