skip to Main Content

Hoş Geldiniz

Dönüşüm Grup olarak; firma ve kurumlara çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm ihtiyaçlarınızı en kaliteli ve makul çözümler üretebilmek amacıyla 2011 yılında hizmete başladık. Ekiplerimiz alanında uzmanlaşmış, tecrübeli ve tüm dürüstlüğümüz ile onlarca firmalara yıllardır hizmet vermekteyiz. Firmamızı daha yakından tanımak için lütfen bize ulaşın.

Bize Ulaşın

Email: donusum@donusumisg.com
Tel: 0850 724 3676
Fax: 0 312 473 23 04
Adres: Çankaya / ANKARA

Dönüşüm Grup

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI HAZIRLAMA EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI:30 Nisan 2013 ve 28633 sayılı Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik’in Madde 9 ve 10 Ek-‘’ 2.8 Maddesine göre “Patlama yönünden güvenliğin sağlandığının kanıtlanması, patlamadan korunma konusunda eğitim almış ve/veya deneyimli ehil kişilerce yapılır.” Denilmektedir. Bu eğitim ile patlayıcı ortamları sınıflandırabilecek ve patlamadan korunma dokümanı hazırlayabileceksiniz.

KATILIMCI SAYISI: 10 Kişidir

EĞİTİM SÜRESİ: 3 Gün

PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI (HESAPLAMALI)  EĞİTİM PROGRAMI

1) ATEX ne demek?

 • 94/9/EC ve 99/92/EC Yönergeleri- ATEX Direktifleri
 • Atex Standartları
  • TS EN 60079-10-1 : 2009-Tehlikeli Bölgelerin Sınıflandırılması- Patlayıcı Gaz Atmosferler
  • TS EN 60079-10-2 : 2009-Tehlikeli Bölgelerin Sınıflandırılması-Yanıcı Toz Atmosferler
 • Ülkemizdeki Atex Yönetmelikleri
  • Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik
  • Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik

2) GENEL YANGIN BİLGİLERİ

 • Detenasyon, Deflagrasyon, Bleve, Backdraft, Flashback nedir?

3) SIVI BUHARI VE GAZ PATLAMA MEKANİZMALARI

 • Parlama Noktası, Özgül Ağırlık, Genleşme Katsayısı, Alt ve Üst Limitleri, Kendiliğinden Tutuşma, Buharlaşama

4) PATLAMA RİSKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 • Ortamda Yanıcı Madde Var mı?
 • Havadaki Dağılım Patlamaya Yol Açabilir mi?
 • Patlayıcı Ortam Nerelerde Oluşabilir?
 • Tehlikeli Patlayıcı Ortam Oluşması Mümkün mü?

5) TEHLİKELİ BÖLGELERİN SINIFLANDIRILMASI

 • Gazlar ve Tozlar için Tehlikeli Bölgeler
 • Patlayıcı Ortamların Sınıflandırılması Nasıl Yapılır ?
 • Patlayıcı Ortamların Sınıflandırılmasında Batı Avrupa ve Kuzey Amerika Görüşü
 • “Explosion Proof” ile “Explosion Protected” arasındaki farklar
 • NEC 500 (National Electrical ode) Class ZONE ve DIVISION Karşılaştırma

6) EN 60079-10-1 : 2009-TEHLİKELİ BÖLGELERİN SINIFLANDIRILMASI PATLAYICI GAZ ATMOSFERLER STANDARDI UYGULAMALARI

 • Boşalma hızı nedir? Boşalma Kaynakları, Sürekli, Ana ve Tali Boşalma Derecesi Veren Kaynaklar,
  Kısıtlanan ve Kısıtlanmayan Gazlara ait Boşalma Hızı Hesaplamaları
 • Mutlak Basınç,Efektif Basınç,Mutlak Sıcaklık nedir?
 • Havalandırma nasıl değerlendirilir? Asgari Havalandırma Akış Hızı , Tehlikeli Bölge Hacmi ,
  Havalandırma Dereceleri (iyi, Orta, Kötü), Kalıcılık Süresi , Hava Değişim Sayısı Hesaplamaları
 • Zone Tayini nasıl yapılır? Zone Tayini ( ZONE 0, ZONE 1, ZONE 2 ) Tehlikeli Alan Boyutu ( r ),
  Zone İşaretlemeleri
 • EN 60079 – 10 Yanıcı Sıvı Ve Gazlar ZONE hesaplanması
 • EN 60079 -10 -1 Standardına Göre Örnek Uygulamalar

7) MİNUMUM ATEŞLEME ENERJİSİ VE ATEŞLEME KAYNAKLARI

 • Minimum Ateşleme Enerjisi Nedir ?
 • Ateşleme Kaynakları nelerdir?

8) EN 60079-10-2 , NFPA 499: 1997 , NFPA 654: 2006 TOZLAR ZONE BELİRLENMESİ

 • Toz Patlama Pentagonu
 • Tutuşabilir Toz Nedir? Hibrid Karışım Nedir?
 • Toz Sınıflandırılması, Toz Tanelerinin Hareketi
 • Toz Dağılımında Etkin Parçacık Dağılımının Rolü
 • Toz Bulutu Patlamasının Oluşması için Gerekli Olan Şartlar

9) HARTMANN BOMBASI NEDİR? Kst NASIL BELİRLENİR?

 • Patlama Aralığı, Patlamaya Hazır Minimum Konsantrasyon

10) TUTUŞTURMA KAYNAKLARI

 • Deşarj Kaynakları Nedir?
 • Saçaklı deşarj, Korona deşarjı, Yayılan saçaklı deşarj, Hacim/Huni deşarjı
 • Tozun Kimyası ve Patlama Şiddetine Etkisi
 • Nem Etkisi, Oksijen Etkisi, Tozların Tehlike Derecesini Belirleyen Önemli Veriler
 • Tutuşma Hassasiyeti ve Patlama Şiddetine Etki Eden Faktörler
 • MIE (Minimum Ignition Energy) Minimum Tutuşma Enerjisi
 • MIE ve Toz Bulutu Konsantrasyonu İlişkisi

11) EN 60079-10-2: 2009’a GÖRE TOZLAR; PATLAYICI ORTAM HESABI NASIL BELİRLENİR?

 • Tozun Hacimsel Sınırı Nasıl Belirlenir? Temizlik Şartlarının Değerlendirilmesi
 • Toz grubunun belirlenmesi, Zone Genişliği
 • Kst (Dust deflagration index) ve değeri ve patlayıcı toz sınıfı ve olasılık ilişkisi
 • Patlayıcı Ortam Nasıl Belirlenir? NFPA 499:1997 ve NFPA 654:2006’ya Göre;
 • Toz katman kalınlığı, Toz katman kalınlığı ile Alan Sınıflandırması
 • Patlayıcı Ortam Nasıl Belirlenir? Dow-F&EI Endeksi’ne Göre Sınıflandırma
 • Endeksin kullanımı ve Alan Sınıflandırması

12) ÖRNEKLER (EN 60079-10-2, NFPA 499:1997 ve NFPA 654:2006)

 • Patlayıcı Alanlarda Kullanılabilecek Teçhizat Seçimi
 • ATEX 100a ve Avrupa normlarına (EN) göre cihazların etiketleri, örnekleri ile, IEC ve EN ye göre ısı grupları,

13) PATLAMAYA KARŞI ALINAN ÖNLEMLER

 • Örnek Ekipman Etiketlemesi ve Zone’a göre Ekipman Seçimi
 • Birincil,İkincil ve Üçüncül Önlemler

14) EXPROOF CİHAZLARIN GRUPLANDIRILMASI

 • Bölgelere Göre Koruma Tiplerinin Kullanımı
 • Ex-Proof Malzemeler Koruma Tipleri

15) PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI HAZIRLANMASI

 • Patlamadan Korunma Dokümanı İçeriği ve ekler

Danışmanlık Hizmetleri Hizmet Talep Formu

Adınız ve Soyadınız (gerekli)

Firma Adınız (gerekli)

Firma Adresi (gerekli)

Telefon (gerekli)

E-posta adresiniz (gerekli)

Hizmet Almak İstediğiniz İl (gerekli)

Talep etmekte olduğunuz hizmetleri lütfen aşağıdaki tablodan işaretleyiniz...
Danışmanlık Hizmetleri
İş Güvenliği Danışmanlığı
Risk Analizi
Acil Durum Planı Hazırlanması
Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Danışmanlığı
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri Danışmanlığı
OHSAS 18001 İSG Yönetim Sistemleri Danışmanlığı
Çevre Danışmanlığı
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Danışmanlığı

Back To Top